پیوندها

براي ارسال پيام به  سيستم پيام گير رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان خراسان رضوي بايد بخشهاي نام  و نام خانوادگي و شماره تماس  فرم الكترونيكي را تكميل  نموده و در بخش شرح پيام نيز نسبت به بيان كامل و دقيق مشكل و يا موضوع مورد نظر اقدام نماييد .بديهي است در  صورت ناقص بودن اطلاعات وارد شده  به درخواست شما تر تيب اثر داده نخواهد شد .

                                                                  روابط عمومي

فرم

 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^