براي ملاقات با رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان خراسان رضوي بايد بخشهاي نام ونام خانوادگي و شماره تماس فرم الكترونيكي را تكميل  نموده و در بخش شرح ملاقات نيز نسبت به بيان كامل و دقيق مشكل و يا موضوع مورد نظر اقدام نماييد .بديهي است در  صورت ناقص بودن اطلاعات وارد شده  به درخواست شما تر تيب اثر داده نخواهد شد .

                                                                      روابط عمومي


* نام
* نام خانوادگى
* شماره تماس
* نشاني پست الكترونيكي
* شرح ملاقات
 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^