نام زیرپورتال : خراسان رضوی

1396/11/16 دوشنبه

توسط مدیر کل امور اقتصادی ودارایی خراسان رضوی انجام شد:

تبیین اهداف مرکز ملی پایش محیط کسب وکار

دکتر سید مهدی رمضانی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی با بیان اقدامات اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان و وزارت متبوع در بهبود فضای کسب وکار به تبیین اهداف مرکز ملی پایش محیط کسب وکار پرداخت وگفت: این مرکز به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای صدور یک مجوز،پاسخگویی وپایش عملکرد دستگاهها ، تولید گزارش های ادواری ، شفاف سازی اطلاعات وارتباط مستقیم با متقاضیان مجوزها تشکیل شده است.

مدیر کل امور اقتصادی ودارایی افزود:این مرکز دارای چهار سامانه مشتمل بر  سامانه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکارکشور(سام) ، سامانه الکترونیکی دریافت ، انعکاس ، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوز کسب وکار (دادور) ، مرکز تماس فوریتهای محیط کسب وکار(یاور) وپایگاه اطلاعات مجوزها واستعلامات کشور(نما) می باشد.
وی از فعالان بخش های مختلف اقتصادی خواست  تجربیات خود در زمینه کسب وکار وسرمایه گذاری را به اشتراک گذاشته و درمورد شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بصورت خلاصه طرح با مرکز خدمات سرمایه گذاری همکاری داشته باشند
ایشان با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت درآمدهای عمومی استان اظهار داشت: مصوب درآمد 10 ماهه سال جاری 27 هزار میلیارد ریال می باشد که در این مدت 21 هزار 500 میلیارد ریال از درآمدهای استان وصول شده ونسبت به درآمد مصوب 20 درصد عدم تحقق و نسبت به وصولی مدت مشابه سال قبل 4 درصد مازاد درآمد وجود دارد.وی با اشاره به اینکه 92 درصد درآمدهای استان از محل درآمدهای مالیاتی می باشد بیان داشت: در این قسمت نیز 19 درصد عدم تحقق وجود دارد.
 
مدیر کل امور اقتصادی ودارایی در این جلسه با اشاره به مزایای استفاده از اوراق تسویه خزانه برای استان اظهار داشت: استان خراسان رضوی تا کنون حدود  50 میلیارد تومان از ظرفیت این اوراق جهت تهاتر بدهی های دولت به بخش خصوصی استفاده کرده است که پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال جاری افزایش داشته باشد.
دکتر رمضانی در حوزه سرمایه گذاری نیز اظهار داشت: مبلغ مصوب سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته 162 میلیون دلار با 21 طرح بود که در ده ماهه سال جاری با سه ونیم برابر افزایش به 574 میلیون دلار با 25 طرح افزایش پیدا کرده است.

 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^