نام زیرپورتال : خراسان رضوی

1396/11/17 سه‌شنبه

توسط مدیر کل امور اقتصادی ودارایی خراسان رضوی در کارگروه امور اقتصادی استان تشریح شد:

طراحی ساز وکارهای بهبود شاخص های رقابت پذیری اقتصاد ایران براساس مطالعات تطبیقی وتجربیات موفق سایر کشورها

با حضور مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ، مدیر کل امور اقتصادی ودارایی ومدیران دستگاههای اجرایی نشست کارگروه تخصصی امور اقتصادی وتولیدی استان خراسان رضوی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی دکتر سید مهدی رمضانی در این جلسه ضمن معرفی شاخص رقابت پذیری به عنوان نماد وضعیت اقتصادی وسطح رفاه کشور، اقدامات انجام شده در راستای پروژه اقتصاد مقاومتی  « طراحی وساز وکارهای بهبود شاخص های رقابت پذیری اقتصاد ایران » ومطالعه تطبیقی انجام شده را تشریح کرد.
وی با اشاره به اینکه هر یک از متغیرهای ارکان شاخص رقابت پذیری مربوط به حوزه وظایف دستگاههای اجرایی مختلف می باشد افزود: طی جلسه با دستگاههای ذیربط بر اساس اهمیت متغیرها تقسیم کار  فعالیتها به صورت استانی صورت گرفته واقدامات مربوط به هر حوزه تعیین گردیده است.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز اظهار داشت : همزمان با دهه مبارک فجر 260 پروژه اقتصادی اجرا شده با محوریت بخش خصوصی در استان بهره برداری می شوند. وی افزود : اجرای این طرح ها با سرمایه گذاری 25 هزارمیلیارد ریال توسط بخش خصوصی برای پنج هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است .
 

 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^