نام زیرپورتال : خراسان رضوی

1396/11/19 پنجشنبه

مدیر کل امور اقتصادی ودارایی در جلسه ذیحسابان مطرح کرد:

با توجه به شرایط ویژه منابع کشور مدیریت نقدینگی وتخصیص برای ذیحسابان سخت تر شده است

دکتر سید مهدی رمضانی در جلسه ذیحسابان ومعاونین ذیحساب با اشاره به محدودیتهای تامین منابع بودجه ای کشور در سال جاری اظهار داشت: با توجه به چنین شرایطی ، تعهدات سالهای گذشته وسال جاری  ، انباشت انتظارات مدیران در خصوص بدهی ها وپرداخت های جاری اعم از پرسنلی وخصوصا عمرانی ، کم بودن سهم تخصیص نقدی وتامین بخش زیادی از تخصیص ها از محل اسناد خزانه  باعث شده مدیریت نقدینگی وتخصیص برای ذیحسابان دستگاههای اجرایی سخت تر شود .ایشان افزود: در چنین شرایطی انتظار میرود ذیحسابان به گونه ای مدیریت کنند که منابع بهینه وبا اولویت بندی مناسب با رعایت قوانین ومقررات ، مصرف شوند
مدیر کل امور اقتصادی ودارایی با اشاره به وظایف حوزه نظارت مالی تصریح کرد: در سالهای اخیر به وظایف این حوزه تکمیل سامانه های مختلف افزوده شده که انتظار است در ثبت گزارشات در سامانه های مذکور به روز باشیم ،چرا که تکمیل سامانه هایی مانند سامانه سادا که اطلاعات اموال کشور را به روز می کند موجب خواهد شد تصمیم گیریهای کلان بصورت کارشناسی تر ودقیق تر انجام گیرد.
در ادامه احمد نظری معاون نظارت مالی ورئیس خزانه معین استان با اشاره به پروژه انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی گفت: سال گذشته 5500 حساب دولتی در استان داشتیم که در راستای پروژه مذکور در سال جاری به 3500 حساب کاهش پیدا کرده است و در ادامه این پروژه ، حسابهای دولتی در استان به هشت حساب بعلاوه یک حساب برای تنخواه گردان شهرستانها خواهد رسید وبقیه حسابها مسدود خواهد شد.
در این جلسه پروژه انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی وآخرین بخشنامه های مالی مورد بحث وتبادل نظر کارشناسی  قرار گرفت.

 


 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^