نام زیرپورتال : خراسان رضوی

1396/12/16 چهارشنبه

نشست مدیران کل امور اقتصادی و دارایی منطقه 3 در مشهد برگزار شد.

پنجمین نشست مدیران کل امور اقتصادی و دارایی منطقه 3 کشور با حضور مدیران کل استانهای خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و سمنان در مشهد برگزار شد.

در این نشست مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین با اشاره به راه اندازی سامانه دادور در استان خراسان رضوی گفت: سامانه دادور با حضور معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در هفته اخیر در استان خراسان رضوی راه اندازی شد.

دکتر رمضانی در مورد  استقرار  هیات ماده 251 مکرر قانون مالیات هاي مستقيم در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها اظهار داشت: با توجه به كليدي بودن جايگاه این هیات ، اعضای آن باید با مشکلات و مسائل بخش خصوصي وفضاي كسب وكار استان آشنا بوده و افرادی با دانش وتجربه لازم  در آن حضور داشته باشند. ایشان با تاكيد بر مشخص شدن جایگاه واحدهای دادرسی مالیاتی در چارت ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها ، بیان داشت: ساختار سازماني مشخص براي مراكز دادخواهي مالياتي در استان ،رديف هاي سازماني ، امکان ارتقای شغلی، میزان حق الزحمه، اختصاص ردیف اعتباری بودجه ای در بودجه سنوات آتي و يا اختصاص برنامه در موافقتنامه ادارات كل استاني  از جمله مسائلی هستند که در استقرار این هیات و واحد دادرسي مالياتي می بایست پیگیری شود.

در این نشست مسائل و پيشنهادات مربوط به هیات 251 مکرر مالیاتی، دستورالعمل توزيع ماده 217 ، ارزشیابی مدیران كل و انتقال حسابهاي دولتي به بانک مرکزی مورد بحث و بررسي کارشناسی حاضرین قرار گرفت.

شایان ذکر است در حاشیه این نشست کمیته اقتصادی منطقه 3 نیزبا حضور معاونین اقتصادی استانهای مذکور برگزار شد و مسائل مربوط به ارزيابي شاخص بهبود فضاي کسب وکار در دستگاههای اجرایی استان ها توسط ادارات كل امور اقتصادي ودارايي و تشكيل كارگروه استاني هيات مقررات زدايي مورد بحث قرار گرفت.


عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^