نام زیرپورتال : خراسان رضوی

1396/12/21 دوشنبه

در ایام ولادت حضرت زهرا (س) انجام شد:

نشست صمیمی مدیرکل با کارکنان امور اقتصادی ودارایی خراسان رضوی

در ایام ولادت حضرت زهرا (س) نشست صمیمی مدیر کل ومعاونین با کارکنان امور اقتصادی ودارایی خراسان رضوی انجام شد .

در این نشست مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان با تبریک ایام ولادت حضرت زهرا(س) وروز زن این نشست ها را بهانه ای برای دیدار وارتباط مستقیم کارکنان با هم وبا مدیران دانست واظهار داشت: برگزاری چنین جلساتی موجب تلطیف فضای سازمانی وصمیمیت بیشتر بین کارکنان می شود.

دکتر سید مهدی رمضانی با ارائه گزارشی از فعالیت سال جاری اداره کل بیان داشت: در سال جاری با تلاش وهمت همکاران توانستیم در تمر کز وتلفیق حسابها رتبه اول ودر اسناد خزانه، شناسایی بدهی های دولت واوراق تسویه رتبه سوم کشوری را کسب نمائیم.ایشان افزود: با توجه به توان، تخصص ومهارت نیروهای اداره کل کسب این مقام ها باید تداوم داشته وهر سال ارتقاء داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه سازمانی در استان گفت : در سال جاری در راستای این هدف پایگاه بسیج وهسته گزینش مستقل شد ند که امیدوارم مشارکت بیشتر همکاران در برنامه های بسیج ورویکرد منعطف و اصلاح فرایند گزینش ها موجب تقویت بیشتر این دو نهاد شود.


 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^