نام زیرپورتال : خراسان رضوی

1396/12/29 سه‌شنبه

استاندار خراسان رضوي در بازديد از اداره كل امور اقتصادي ودارايي تاكيد كرد :

ضرورت جذب سرمايه هاي داخلی وخارجی جهت توسعه بيشتر استان

عليرضا رشيديان در آخرين روزهاي سال جاري در بازديد از اداره كل امور اقتصادي ودارايي بر ضرورت جذب سرمايه هاي داخلی وخارجی جهت توسعه بيشتر استان تاكيد كرد.

استاندار خراسان رضوي با اشاره به جلب 585 ميليون دلار سرمايه خارجی در سال جاري گفت: در سال جديد بايد تلاش كنيم از اين ظرفيت استفاده بيشتري نمائيم تا بتوانيم طرح هاي توسعه اي استان را دنبال كنيم.

ايشان ضمن تقدير از مدير كل امور اقتصادي ودارايي وكاركنان اين اداره كل بيان داشت: علي رغم مشكلات در تامين رديف هاي بودجه استان با پيگيري هاي اداره كل امور اقتصادی و دارایی  وسازمان مديريت وبرنامه ريزي خوشبختانه كسري جدي در حوزه بودجه خصوصا در حوق ومزايا وتامين اعتبار پرداخت حقوق كاركنان حوزه عمراني  نداشته ايم.

دكتر رشيديان در بيان اولويت هاي سال جديد اظهار داشت: ارتقاء خدمات دولت ، سلامت اداري، توسعه دولت الكترونيك ، انضباط كاري وشفافيت در اطلاع رساني در موضوعاتي مانند مناقصه ها ، مزايده ها  وپروژه هاي دستگاههاي اجرايي به صورت عادلانه ودر دسترس از اولويت هاي سال 97 خواهد بود.

ايشان خواستار انضباط مالي ،پرهيز از ريخت وپاش هاي غير ضروري وتامين اعتبار به موقع توسط دستگاههاي ذي ربط شد وتصريح كرد رعايت اين موارد به معناي عدم انعطاف براي انجام امور نيست و بر اساس اختيارات وانعطاف  هاي پيش بيني شده در قانون تصميم گيري هايي انجام شود كه توسعه استان را در پي داشته باشد.

دكتر رشيديان  حجم سرمايه گذاري عمراني استان در سال جاري را بالغ بر 7 هزار ميليارد اعلام كرد وگفت: با راه اندازي پروژه هاي بزرگي مانند  فولاد وكاغذ و.. اين رقم به ده هزار ميليارد خواهد رسيد.

استاندار خراسان رضوي بر برگشت منافع تمام واحدهاي توليدي به استان تاكيد كرد وگفت: واحدهاي توليدي مانند خودرو سازي وفولاد كه تبعات ومشكلاتشان را مردم استان تحمل مي كنند مي بايست منافعشان به استان برگردد كه اين تلاش مضاعف مديران اداره كل امور اقتصادي ودارايي وسازمان مديريت  وبرنامه ريزي را مي طلبد.

در ادامه مدير كل امور اقتصادي ودارايي با ارائه گزارشي از عملکرد سال 96 در خصوص وضعيت درآمدهاي استان گفت: علي رغم اينكه در وصول درآمدها ، ابتداي سال جاري را با رشد منفي شروع كرديم ولي در حال حاضر نسبت به درآمد سال قبل 5/6 رشد داشته ايم .دكتر رمضاني افزود: تاكنون 26850 ميليارد ريال از درآمدهاي استان  وصول شده است كه نسبت به رقم مصوب 17 درصد كسري داريم.

ايشان در حوزه اوراق تسويه گفت: در سال جاري 66 ميليارد تومان درخواست اين اوراق را داشته ايم كه 55 ميليارد تومان آن صادر شده است.

دكتر رمضاني استقرار کامل پروژه ی خزانه داري الكترونيك را منجر به شفاف سازی،هوشمندسازی وانضباط مالی دانست و گفت: در راستای استقرار خزانه داری الکترونیک سامانه های ثبت اموال منقول (سادا) ، صورتحساب هاي  دريافت وپرداخت (سناما) ، كاهش حساب هاي دولتي وحذف چك از خزانه با استقرار سامانه بانکداری الکترونیک (بانکواره) اقداماتي است که اداره کل امور اقتصادی ودارایی  در راستاي اهداف مصوب شوراي برنامه ريزي استان انجام داده  است.


عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^