نام زیرپورتال : خراسان رضوی

1397/2/2 يكشنبه

توسط مدير كل امور اقتصادي ودارايي انجام شد :

تشريح ظرفيت هاي جديد در بودجه سال 97 در شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي

مدير كل امور اقتصادي ودارايي خراسان رضوي در اولين جلسه شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي در محل استانداري ظرفيت هاي بودجه سال 97را تشريح كرد.

دكتر رمضاني بيان داشت: در سال جاري اجازه داده شده است بدهي بخش خصوصي به بانك ها با طلب آنها از دولت وشركت هاي دولتي با استفاده از اوراق تسويه خزانه تهاتر شود كه اين مساله مربوط به بدهي هاي تا پايان سال 95 مي باشد . ايشان تصريح كرد: بر اساس قانون بودجه سال جاري اسناد خزانه اسلامي وساير اوراق مالي به عنوان وثيقه تسهيلات از طرف بانك ها نيز قابل پذيرش خواهد بود.

  دكتر سيد مهدي رمضاني با اشاره به وضعيت درآمدهاي استان در سال 96 گفت: مصوب درآمد 12 ماهه سال گذشته  32 هزار 478ميليارد ريال بود كه در اين مدت 27 هزار 107 ميليارد ريال از درآمدهاي استان وصول شده ونسبت به درآمد مصوب 16 درصد عدم تحقق و نسبت به وصولي مدت مشابه سال 95 به ميزان 6/7 درصد مازاد درآمد وجود دارد.

دكتر رمضاني در ادامه به آمادگي اداره امور اقتصادي ودارايي استان جهت دريافت درخواست موديان مالياتي موضوع هيات ماده 251 مكرر در راستاي تفويض اختيارات مقام عالي وزارت از ابتداي ارديبهشت ماه و درخواست اطلاع رساني لازم به بخش خصوصي اشاره نمود.


عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^