نام زیرپورتال : خراسان رضوی

1397/2/8 شنبه

آغاز به كار هيات 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم در استان خراسان رضوي

در راستاي تفويض اختيار وزير محترم امور اقتصادي ودارايي ، هيات 251 مكرر مالياتهاي مستقيم در استان خراسان رضوي با حضور مسئولين استانداري واتاق بازرگاني صنعت ومعدن وكشاورزي استان آغاز به كار كرد .

در آيين شروع به كار اين هيات مدير كل امور اقتصادي ودارايي ضمن تقدير از مقام عالي وزارت در تفويض اختيارات اين هيات گفت: اين هيات سه نفره متشكل از يكي از معاونين اداره كل امور اقتصادي ودارايي به عنوان عضو ورئيس ، يكنفر از جامعه حسابداران رسمي ويكنفر از انجمن مشاوران رسمي مالياتي مي باشد . همچنين واحد دادرسي مالياتي متشكل از دونفر از كاركنان امور مالياتي با سمت حداقل رئيس گروه مالياتي مي باشد .ايشان افزود: مودياني كه نسبت به غير عادلانه بودن مالياتهاي قطعي اعتراض دارند مستندا به مدارك ودلايل كافي مي توانند در اين هيات طرح شكايت نمايند.

دكتر رمضاني بيان داشت : بر اساس دستور و تفویض اختیار وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و در راستاي ساماندهی و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی، وظايف هیئت ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از ابتداي سال جاري به ادارات كل امور اقتصادي ودارايي استانها محول شده است.

ايشان با اشاره به حدود اختيارات اين هيات بيان داشت: حدود اختيارات فعلي اين هيات در استان رسیدگی به شکایات مالیات اشخاص حقیقی تا سقف مبلغ 500 میلیون ریال و درباره اشخاص حقوقی تا سقف مبلغ 5 میلیارد ریال مالیات‌های قطعی شده اعم از مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مي باشد و آمادگي كامل جهت دريافت درخواست موديان وجود دارد.

در ادامه سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري نيز با اشاره به ارزشمند بودن تشكيل اين هيات در استانها گفت: با توجه به نامگذاري سال جاري كه سال حمايت از كالاي ايراني است ، تشكيل هيات 251 مكرر در استانها در همين راستا بوده وانتظار اين است كه اين هيات با حفظ حقوق بيت المال بصورت جدي از توليدكنندگان حمايت نمايد.

مدير كل امور مالياتي استان تفويض اختيارات اين هيات به استانها را كاري جهادي دانست و تصريح كرد : با توجه به اينكه بيشتر امور در تهران متمركز است با اين كار جهادي دسترسي موديان به اين هيات راحت تر بوده وزمينه مردم سالاري و تكريم موديان مالياتي بيشتر فراهم مي شود.

همچنين دبير اتاق بازرگاني استان نيز خواستار ارجاع پرونده هاي مالياتي به كارشناسان مستقل در راستاي كاهش فضاها رواني، امكان گذاشتن وثيقه و تضمين هاي بانكي  در اين هيات و تشكيل اين هيات ها با حضور مستقيم موديان مالياتي شد.

در ادامه با حضور سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري ، مدير كل امور اقتصادي ودارايي ، مدير كل امور مالياتي، دبير اتاق بازرگاني واعضاي اين هيات آيين آغاز به كار هيات 251 مكرر در محل اداره كل امور اقتصادي ودارايي خراسان رضوي انجام شد.


عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^