نام زیرپورتال : خراسان رضوی

1397/2/19 چهارشنبه

طي حكمي از سوي معاونت نظارت مالي وخزانه دار كل كشور:

معاون نظارت مالي ورئيس خزانه معين استان خراسان رضوي منصوب گرديد

در مراسمي كه در محل سالن اجتماعات اداره كل امور اقتصادي ودارايي خراسان رضوي برگزار گرديد ، غلامرضا نژاد حاجي به عنوان معاون نظارت مالي ورئيس خزانه معين استان معرفي وحكم مربوطه توسط مدير كل امور اقتصادي ودارايي استان به ايشان اعطا گرديد.

در اين مراسم مدير كل امور اقتصادي ودارايي استان ضمن تقدير از زحمات احمد نظري در دوره تصدي اين سمت اظهار داشت: حركت در جهت اهداف سند راهبردي وزارت متبوع وتهيه وتدوين برنامه استاني ، تلاش در جهت افزايش تخصص ودانش همكاران ، توانمندسازي نيروي انساني ،شايسته سالاري وارتباط موثر ،فني وتخصصي با ستاد وتاثير گذاري در حوزه وظايف مربوطه به معاونت نظارت مالي در سطح كشور از توقعات اينجانب از معاونت جديد مي باشد . دكتر رمضاني افزود :  پويايي ، بهبود واستفاده از كليه ظرفيت هاي استفاده نشده در جهت ارتقاء جايگاه اداره كل در سطح استان وكشور از اهداف اداره كل امور اقتصادي ودارايي مي باشد

در پايان اين مراسم با اهداء لوح تقدير وهدايايي از خدمات آقاي نظري معاون سابق تظارت مالي قدرداني شد.

شایان ذکر است احمد نظری به عنوان ذیحساب اداره کل آموزش وپرورش استان خراسان رضوی منصوب گردید


عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^