نام زیرپورتال : خراسان رضوی

1397/3/8 سه‌شنبه

توسط نايب رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري انجام شد :

تبيين سياستها وبرنامه هاي مركز خدمات سرمايه گذاري استان در سال جاري

سياستها وبرنامه هاي مركز خدمات سرمايه گذاري استان در سال جاري توسط نايب رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري تبيين شد.

دكتر سيد مهدي رمضاني در جلسه معارفه مدير اجرايي جديد اين مركز با اشاره به تكاليف جديد مركز خدمات سرمايه گذاري گفت: پيش نويس آئين نامه تكاليف مورد اشاره در دولت در حال بررسي است كه از آن جمله پيش بيني شورايي تحت عنوان شوراي سرمايه گذاري متشكل از مديران دستگاههاي اجرايي در راستاي سياستگذاري ، هماهنگي ورفع مسائل و مشكلات  حوزه سرمايه گذاري بالاخص خارجي اشاره كرد .

ايشان تكميل نقشه راه تامين مالي ، واگذاري برخي از خدمات مركز به بخش خصوصي ، حمايت از سرمايه گذاران داخلي ، به روز رساني كتاب فرصت هاي سرمايه گذاري استان ودرج كامل اين فرصت ها در سايت سازمان سرمايه گذري ايران و همچنين پيگيري فاينانس هاي خارجي را از مهمترين برنامه هاي اين مركز در سال جاري دانست.

وي تصريح كرد: فعاليت هاي مركز خدمات سرمايه گذاري كاملا تخصصي وكارشناسانه است كه اين موضوع بايد در تمام تصميم گيريهاي مرتبط با مركز لحاظ گردد . دكتر رمضاني افزود:  حضور نيروهاي جوان ، باانگيزه و مسلط به زبان انگليسي  قطعا موجب حل بسياري از مشكلات سرمايه گذاري ، جلب سرمايه گذار خارجي و به دنبال آن توسعه استان خواهد شد.

در پايان اين جلسه مسئوليت امور اجرايي مركز خدمات سرمايه گذاري به آقاي فاضل خياط واگذار گرديد.


عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^