نام زیرپورتال : خراسان رضوی

1397/3/12 شنبه

مدير كل امور اقتصادي و دارايي :

در پاسخگويي به درخواستهاي مردمي بايد ديد مثبت با رويكرد حل مشكلات وجود داشته باشد .

مدير كل امور اقتصادي و دارايي خراسان رضوي در جلسه شوراي هماهنگي مديران استاني واحدهاي تابعه وزارت اقتصاد وداريي در استان كه به منظور هماهنگي در نحوه ارجاع و پاسخگويي به درخواستهاي مردمي در سفر رياست جمهوري به استان برگزار شد اظهار داشت:

مهم اين است كه در پاسخگويي به درخواستهاي مردم ديد مثبت با رويكرد حل مشكلات داشته باشيم و حتي در صورت منفي بودن پاسخ ، احترام وشان ارباب رجوع حفظ شود.

دكتر رمضاني هدف از برگزاري جلسه را توافق در نحوه انجام بهتر وسرعت عمل بيشتر براي پاسخگويي به درخواستهاي مردم دانست و افزود: در پاسخگويي به اين درخواستها از طرفي قوانين و مقررات در استفاده از منابع بانكي مد نظر قرار گيرد و از طرفي نيز بايد تلاش شود پاسخ مناسب به متقاضي داده شود.

در اين جلسه كه علاوه بر اعضاء ، معاون مدير كل مديريت عملكرد ، بازرسي و امور حقوقي استانداري و مديران عامل بانكهاي استان حضور داشتند تاكيد شد با توجه به درخواستهاي مردمي در سفر رياست جمهوري به استان ، جهت تسهيل و اقدام به حل مشكلات مطروحه مردم ، بانكها مساعدت بيشتري در اين خصوص داشته باشند.


عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^