نام زیرپورتال : خراسان رضوی

1397/4/10 يكشنبه

مدير كل امور اقتصادي ودارايي در ديدار با استاندار تاكيد كرد :

انتقال ماليات وعوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي مستقر دراستان به اداره كل امور مالياتي

دكتر سيد مهدي رمضاني در ديدار با استاندار خراسان رضوي اظهار داشت : مطابق بند _ه_ تبصره 6 قانون بودجه سال جاري و در راستاي افزايش درامدهاي مالياتي استان مهمترين دستور جلسه ستاد درآمد وتجهيز منابع استان ، وصول ماليات وارزش افزوده واحدهاي توليدي مستقر در استان كه حوزه مالياتي آنها خارج از استان بوده توسط اداره كل امور مالياتي استان خراسان رضوي مي باشد.

ايشان همچنين گزارشي از وضعيت جذب اسناد خزانه ، اوراق تسويه و نقدينگي خزانه ارانه نمود .

دكتر سيد مهدي رمضاني در ديدار با استاندار خراسان رضوي اظهار داشت : مطابق بند _ه_ تبصره 6 قانون بودجه سال جاري و در راستاي افزايش درامدهاي مالياتي استان مهمترين دستور جلسه ستاد درآمد وتجهيز منابع استان ،  وصول ماليات وارزش افزوده واحدهاي توليدي مستقر در استان كه حوزه مالياتي آنها خارج از استان بوده توسط اداره كل امور مالياتي استان خراسان رضوي  مي باشد. ايشان همچنين گزارشي از وضعيت جذب اسناد خزانه ،  اوراق تسويه و نقدينگي خزانه ارانه نمود .

در اين جلسه كه مسائل مالي وبودجه اي استان مورد بررسي قرار گرفت . استاندار خراسان رضوي يكي از مهمترين وظايف  مديران را تصميم گيري و استفاده از ظرفيتهاي مطلوب  قانوني در جهت توسعه استان دانست وخواستار ارائه نظرات كارشناسي در خصوص مواردي كه در قانون بودجه سال جاري نياز به تغيير دارد شد. ايشان افزود: جهت استفاده  از ظرفيت هاي قانون بودجه 97 در راستاي  منافع استان  نياز به تلاش مضاعف مديران و ذيحسابان دستگاههاي اجرايي استان مي باشد.

مهندس رشيديان در بخش ديگري از سخنانش بر تعيين تكليف سريعتر مصوبات ستاد درآمد استان و مديريت نقدينگي با توجه به شرايط خاص ، تاكيد كرد.


 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^