نام زیرپورتال : خراسان رضوی

1397/4/10 يكشنبه

ديدار مدير كل امور اقتصادي ودارايي با معاون هماهنگي اقتصادي ومديريت منابع استانداري

مدير كل امور اقتصادي ودارايي طي جلسه اي با معاون هماهنگي اقتصادي ومديريت منابع استانداري ديدار كرد در اين جلسه سيد مهدي رمضاني ضمن تبريك انتصاب ايشان به بيان خلاصه اي از حيطه وظايف و اختيارات اداره كل امور اقتصادي ودارايي استان پرداخت .

دكتر رمضاني گفت: مديريت اموال دولتي ،خزانه داري ،صدور اوراق تسويه ، نظارت مالي ، تهيه گزارش هاي تحليل مسائل اقتصادي ، تهيه وتدوين آمار واطلاعات شاخص هاي اقتصادي استان وخدمات سرمايه گذاري از مهمترين وظايف اين اداره كل مي باشد.

ايشان با اشاره به اهميت موضوع سرمايه گذاري ونقش اساسي آن در توسعه اقتصادي استان ، خواستار نگاه ويژه به مركز خدمات سرمايه گذاري استان شد .

دكتر رمضاني اظهار داشت: مديريت مركز خدمات سرمايه گذاري حالت عملياتي داشته ومدير اين مركز بايد فارغ از تشريفات مديريتي ، فردي اجرايي فعال و داراي تخصص ومهارتهاي لازم باشد.

معاون هماهنگي اقتصادي ومديريت منابع استانداري نيز ضمن تشكر از مديريت اداره كل امور اقتصادي ودارايي استان و اظهار خوشحالي از تركيب نسبتا جوان مديريت اين مجموعه ، خواستار تعامل بيشتر با سيستم بانكي جهت پيشبرد برنامه هاي دولت و هماهنگي با دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري در جهت كسب نتايج بهتر در خصوص تقويت روند سرمايه گذاري در استان شد.


 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^