نام زیرپورتال : خراسان رضوی

1397/4/16 شنبه

در راستاي وصول درآمدها و تامين مالي پرداختها و نظارت مالي

ستاد استاني اجراي بودجه در اداره كل امور اقتصادي ودارايي تشكيل گرديد

دكتر سيد مهدي رمضاني در سومين جلسه سال جاري شوراي هماهنگي مديران استاني وزارت اقتصادي ودارايي در استان خراسان رضوي با بيان اين مطلب كه ستاد اجرايي بودجه ، با هدف اجراي صحيح بودجه به عنوان مهمترين برنامه مالي دولت در سطح ملي تشكيل شده است وبا توجه به نقش اساسي ادارات كل امور مالياتي وگمرك در سمت درآمدي بودجه وخزانه و ذيحسابان در سمت هزينه كرد و نظارت بر بودجه بر لزوم تشكيل ستاد استاني اجراي بودجه در راستاي دستور مقام عالي وزارت در جهت تصميم گيري ونظارت دقيق به اجراي تكاليف بودجه ونيل به اهداف تعيين شده ، تاكيد نمود .

دكتر رمضاني توسعه اقتصادي را اولويت اصلي كشور دانست واظهار داشت: توسعه ي اقتصادي مستلزم بهبود محيط كسب وكار است و يكي از عوامل تعيين كننده ي وضعيت كسب وكار، كيفيت تامين مالي پروژه هاي اقتصادي ميباشد .

ايشان با اشاره به اين موضوع كه بخش اعظم تامين مالي پروژه هاي اقتصادي كشور از طريق سيستم بانكي انجام ميشود خواستار اهتمام جدي بانكها ي استان در جهت بهبود فرايندهاي مرتبط  با تامين مالي  شد.

 مدير كل امور اقتصادي ودارايي استان با اشاره به اينكه پايين بودن نسبت مصارف به منابع بانكي استان در مقايسه با ساير استانها مورد اعتراض تشكل هاي بخش خصوصي مي باشد و با بيان اين مطلب كه نمي توان صرفا بر اساس يك شاخص در خصوص عملكرد بانكها اظهار نظر نمود، از شوراي هماهنگي بانكها خواست ضمن بررسي موضوع واعلام عوامل موثر بر نسبت مصارف به منابع ، موضوع را به درستي تحليل و راهكار پيشنهادي را اعلام نمايند.

در ادامه جلسه چالش هاي حوزه خزانه داري استان از قبيل اسناد خزانه ، اوراق تسويه ، حسابهاي دولتي و ضمانت نامه هاي بانكي و مسائل مبتلابه مرتبط با رويه هاي جاري بانكها بررسي و پيشنهادات اصلاحي ارائه گرديد.


عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^