نام زیرپورتال : خراسان رضوی

1397/8/9 چهارشنبه

با حضور ذیحسابان ومعاونین ذیحساب خراسان رضوی

همایش شرایط حفظ حقوق کارگران و الزامات قانونی آن در برگزاری مناقصات دولتی برگزار شد

همایش شرایط حفظ حقوق کارگران و الزامات قانونی آن در برگزاری مناقصات دولتی با حضور مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ، ذیحسابان ،معاونین ذیحساب و مسئولین امور مالی دستگاههای اجرایی و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور با پیگیری ومیزبانی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی به منظور پرهیز از هر گونه تخلف در عقد قراردادهای پیمانکاری و لزوم رعایت مفاد قانونی با هدف پیشگیری از تضییع حقوق قانونی کارگران همایش شرایط حفظ حقوق کارگران و الزامات قانونی آن در برگزاری مناقصات دولتی برگزار شد. در این همایش مباحثی نظیر لزوم اخذ گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی توسط پیمانکاران ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و لحاظ شدن پایه سنواتی ، مفاد قانونی مندرج در قراردادهای پیمانکاری و ... به حاضران ارائه شد و در پایان به سؤالات و ابهامات مطرح شده پاسخ های لازم ارائه گردید.


 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^