نام زیرپورتال : خراسان رضوی
اخبار

1396/8/16 سه‌شنبه

با اهتمام دستگاههای اجرایی استان انجام خواهد شد

تلاش در جهت عملیاتی کردن برنامه بهبود رتبه استان درسهولت کسب وکار

در راستای برش استانی پروژه عملیاتی کردن برنامه بهبود10 پله ای رتبه استان درسهولت کسب وکار که از سوی وزارت امور اقتصادی ودارایی ابلاغ شده است جلسه ای با حضور سرپرست معاونت اقتصادی ونمایندگان برخی دستگاههای اجرایی استان در محل اداره کل امور اقتصادی ودارایی تشکیل شد .

در این جلسه رمضانعلی عرشیان سرپرست معاونت اقتصادی با اشاره به جهت گیری و سیاست گذاری برنامه اقتصاد مقاومتی و برنامه عملیاتی کردن برنامه بهبود10 پله ای رتبه استان درسهولت کسب وکار در سطح استان مدون شده از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی کشور ، هدف از تشکیل جلسه را پیگیری اجرائی شدن و  تقسیم کار پروژه مورد اشاره و اخذ اطلاعات اقدامات انجام شده مربوطه  با برنامه عملیاتی از دستگاه های مرتبط با موضوع دانست. 
در ادامه هریک از نمایندگان دستگاه های حاضر در جلسه به تشریح اقدامات دستگاه خود در زمینه محورها و الزامات فنی و اجرایی برنامه عملیاتی پرداختند.
 

 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^