نام زیرپورتال : خراسان رضوی
اخبار

1397/4/31 يكشنبه

همزمان با هفته گراميداشت ماليات انجام شد :

بازديد مدير كل امور اقتصادي ودارايي از اداره كل امور مالياتي استان

همزمان با هفته گراميداشت ماليات مدير كل امور اقتصادي ودارايي به همراه اعضاي شوراي هماهنگي مديران استاني و معاونين با حضور در اداره كل امور مالياتي استان از زحمات و تلاش هاي آنان تقدير كرد.

در اين بازديد دكتر سيد مهدي رمضاني ضمن تقدير از زحمات كاركنان اداره كل امور مالياتي ، نقش درآمدهاي مالياتي در توسعه اقتصاد ودرآمدهاي استان را مهم دانست و بيان داشت : سهم 92 درصدي درآمدهاي مالياتي از درآمدهاي وصولي استان نشان از اهميت و حجم كار بالاي اين مجموعه دارد . ايشان با تاكيد بر ضرورت راه اندازي كامل طرح جامع مالياتي گفت: اميدوارم زحمات ارزشمندي كه در اجراي فازهاي مختلف طرح جامع مالياتي تاكنون كشيده شده است ، كامل شود و با راه اندازي كامل اين طرح واتصال كليه بانكهاي اطلاعاتي فعاليتهاي اقتصادي كشور به آن ، ريسك موديان به صورت سيستمي تعيين و ضمن شفافيت ،  كنترل هاي داخلي تقويت گردد   . ايشان آموزش منظم و پاسخگويي مناسب به موديان  مالياتي را عاملي در جهت افزايش رضايتمندي و فرهنگ مالياتي موديان دانسته وبر اين موضوع تاكيد نمود


عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^