نام زیرپورتال : خراسان رضوی
اخبار

1397/5/11 پنجشنبه

توسط مدير كل امور اقتصادي ودارايي خراسان رضوي مطرح شد

پيشنهادات در جهت اصلاح فرايندها وتسريع وتسهيل در امور وزارت امور اقتصادي ودارايي

ستاد منطقه 3 وزارت امور اقتصادي ودارايي به دعوت دبير منطقه و با حضور مديركل امور استانها ، مديران كل امور اقتصادي ودارايي استانهاي خراسان رضوي ، شمالي و جنوبي و سمنان و معاونين توسعه مديريت اين استانها در بيرجند برگزار شد .

دراين جلسه دكتر رمضاني مدير كل امور اقتصادي ودارايي خراسان رضوي و دبير ستاد ضمن بيان اهداف و دستور كار جلسه ، چهارده پيشنهاد در جهت اصلاح فرايندها و تسهيل و تسريع در حوزه هاي مختلف اقتصادي ،سرمايه گذاري ،خزانه داري ، اموال ، اداري و مالي مطرح نمود كه  مورد بحث و تبادل نظر اعضاء قرار گرفت


 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^