نام زیرپورتال : خراسان رضوی
اخبار

1397/6/20 سه‌شنبه

كارگاه آموزشي نحوه تكميل و ارائه صورتهاي مالي وحسابداري اسناد خزانه ويژه شهرداري هاي استان برگزار شد

كارگاه آموزشي نحوه تكميل و ارائه صورتهاي مالي و حسابداري اسناد خزانه با حضور ذيحسابان شهرداري هاي استان خراسان رضوي در محل اداره كل امور اقتصادي ودارايي برگزار شد .

معاون نظارت مالي و رئيس خزانه معين استان در اين كارگاه ،  برگزاري اين  دوره هاي آموزشي را ضروري دانست و اظهار داشت: ذيحسابان در همه دستگاهها وظيفه نظارت بر خرج كرد بر اساس قانون ومقررات مالي  را دارند كه هرچند ممكن است  در اين راه  با فشارها ومشكلاتي روبرو باشند ولي حتما توجه داشته باشيد در رابطه با رعايت شكلي اسناد در موقع پرداخت قانون و مقررات رعايت شود .

غلامرضا نژاد حاجي با اشاره به مزيتهاي استفاده از اوراق تسويه به عنوان ابزارهاي مالي جديد دولت ، به ظرفيت استفاده از  اوراق تسويه خزانه براي شهرداري ها و بخش خصوصي اشاره نمود وبيان داشت: شهرداري ها وپيمانكاران ميتوانند طلب خود از دولت را با بدهي هاي خود به دولت تسويه نمايند . وي افزود : استفاده از اين ظرفيت باعث افزايش اعتبارات دستگاه اجرايي خواهد شد  .

ايشان با تشريح مراحل اسناد خزانه خواستار دقت بيشتر در استفاده از اين اسناد براي دستگاههاي اجرايي شد و تاكيد نمود : اين اسناد به محض صدور در وجه ذينفع قابل فروش و واگذاري مي باشد و در اين صورت ابطال واصلاح آنها توسط خزانه امكان پذير نبوده وغير قابل جبران خواهد بود وي افزود : فقط در صورت عدم فروش و واگذاري توسط ذينفع امكان پيگيري واقدام وجود دارد . .ايشان هچنين با توجه به اينكه شهرداري هادر قسمتي كه از منابع عمومي وجه دريافت ميكنند  ، تابع نظام حسابداري بخش عمومي هستند ، خواستار آشنايي بيشتر ذيحسابان با سرفصل هاي حسابداري تعهدي شد .

در اين كارگاه يك روزه روساي ادارات تمركز وتلفيق حسابها و نظارت مالي نحوه تكميل و ارائه صورتهاي مالي حسابداري اسناد خزانه و همچنين سازوكار استفاده از اوراق تسويه را بصورت كامل تشريح نموده و به سوالات حاضرين پاسخ دادند.


 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^