نام زیرپورتال : خراسان رضوی
اخبار

1397/6/21 چهارشنبه

مدير كل امور اقتصادي و دارايي :

بدهي اشخاص حقيقي وحقوقي به بانكها با طلب آنها از دولت از طريق اوراق تسويه خزانه قابل تهاتر است

مدير كل امور اقتصادي ودارايي در نشست تخصصي – توجيهي با بانكهاي استان خراسان رضوي اظهار داشت: در بودجه سال 97 بدهي دولت به اشخاص حقيقي وحقوقي خصوصي وتعاوني با بدهي آنها به بانكها از طريق اوراق تسويه خزانه نوع دوم در سقف 100 هزار ميليارد تومان قابل تهاتر مي باشد .

دكتر سيد مهدي رمضاني با تاكيد بر استفاده حداكثري از اين ظرفيت در استان بيان داشت: در سال گذشته دولت اجازه داشت صرفا بدهي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي را با بدهي آنها به درآمدهاي عمومي دولت از طريق اوراق تسويه نوع اول ، تسويه نمايد ولي با توجه به تقاضاي بخش خصوصي در ارتباط با امكان تسويه بدهي آنها به بانكها با طلب ايشان از دولت در بودجه سال جاري امكان تهاتر بوسيله اوراق تسويه نوع دوم خزانه ديده شده است.

ايشان افزود: با توجه به اينكه استان خراسان رضوي بخش خصوصي بزرگ و توانمندي دارد از اين ظرفيت استقبال خوبي شده است و پيش بيني مي شود درخواستها در اين خصوص بيشتر و حجم كار بانكها افزايش يابد. وي ده بانك  ملي، ملت ، مسكن ، صادرات ، رفاه،  توسعه تعاون ،  تجارت ، صنعت ومعدن ، قوامين و پارسيان را به عنوان بانكهاي منتخب بانك مركزي در فاز اول براي استفاده از اين اوراق نام برد.

دكتر رمضاني با اشاره به ضرورت حل مشكلات مرتبط با تامين مالي بخش خصوصي بيان داشت: توجيه وآموزش روساي شعب در خصوص استفاده از اين ظرفيت و راهنمايي صحيح متقاضيان ، قطعا در تسهيل و تسريع صدور اوراق تسويه  راهگشا خواهد بود.

 ايشان تاكيد نمود سهميه بندي استاني پيرامون ميزان استفاده از ظرفيت بودجه وجود ندارد و استفاده از اين اوراق را جذبي دانست .  وي خواستار سرعت بيشتر بانكها درپاسخگويي به درخواست متقاضيان  در جهت استفاده از اين ظرفيت شد.

در اين نشست استفاده از منابع  قانوني جزء بند يك بند  -و – تبصره 5 مربوط به اوراق تسويه خزانه و آشنايي با فرم ها ،  اطلاع رساني و هماهنگي بيشتر بين شعب بانكهاي منتخب و اداره كل جهت استفاده حداكثري از اين ظرفيت قانوني بودجه تشريح شد .


عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^