نام زیرپورتال : خراسان رضوی
اخبار

1397/7/14 شنبه

چهارمين جلسه كميته مشورت حقوقي ، معاضدت قضائي وآسيب شناسي قوانين ومقررات اداره كل امور اقتصادي ودارايي برگزار شد

چهارمين جلسه كميته مشورت حقوقي ، معاضدت قضائي وآسيب شناسي قوانين ومقررات اداره كل امور اقتصادي ودارايي با حضور معاون نظارت مالي ورئيس خزانه معين استان و ذيحسابان دستگاههاي اجرايي درسالن خيام برگزار شد .

معاون نظارت مالي ورئيس خزانه معين استان در اين جلسه با تاكيد بر اهميت اخلاق حرفه اي و اشتراك تجربيات بين كاركنان بيان داشت: هدف از برگزاري اين جلسات هم انديشي ، همكاري وكمك كردن به يكديگر در راستاي شفاف سازي وحل مسائل مي باشد.

 غلامرضا نژادحاجي با اشاره به نوسان قيمت ها اظهار داشت: با توجه به اينكه ذيحسابان در ارتباط مستقيم با مشكلات بخش خصوصي ، پيمانكاران ومسائل آنها مي باشند ضمن آسيب شناسي موضوع،راهكارها و پيشنهادات عملي را ارئه نمايند. وي ثبات اقتصادي را موجب رفع بسياري از مشكلات دانست.

ايشان همچنين از تلاشها وزحمات ذيحسابان در جذب اسناد خزانه و استفاده از ظرفيت اوراق تسويه سال 96 تقدير نمود .

در اين جلسه موضوع واگذاري طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي جديد ، نيمه تمام ودر حال بهره برداري مورد بحث قرار گرفت و اعضاء نظرات وپيشنهادات خود را در راستاي عملياتي شدن مقررات مربوطه ارائه نمودند

 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^