نام زیرپورتال : خراسان رضوی
اخبار

1397/8/2 چهارشنبه

در جلسه اي با حضور نمانيدگان دستگاههاي اقتصادي

نارسايي هاي سيستم بانكي استان مورد بررسي قرار گرفت

طي جلسه اي در محل اداره كل امور اقتصادي ودارايي كه با حضور سرپرست معاونت اقتصادي امور اقتصادي ودارايي و نمايندگان استانداري ،سازمان مديريت وبرنامه ريزي ، جهاد كشاورزي، صنعت معدن وتجارت ، اتاق بازرگاني انجمن مديران صنايع و شوراي هماهنگي برگزار شد، نارسايي هاي سيستم بانكي استان و ارتقاء شاخص هاي عملكردي ا ين حوزه مورد بررسي قرار گرفت.

سرپرست معاونت اقتصادي امور اقتصادي ودارايي استان در اين جلسه با ارائه گزارشي از وضعيت تامين مالي بانكهاي استان اظهار داشت : بخشي از مشكلات سيستم بانكي ناشي از ساختار نامناسب اقتصادي كشور مي باشد و اين موضوع كه فعاليتهاي غير مولد ، بازدهي بيشتر وريسك كمتري دارند ، باعث شده است منابع بانكي بيشتر به سمت اين فعاليتها هدايت شوند. رمضانعلی عرشیان با اشاره به برخي مشكلات ساختاري بانكها گفت: چنانچه سيستم بانكي نسبت به افزايش بهره وري ،كاهش املاك ومستغلات ، درآمد زايي از طريق ارائه خدمات و ايجاد شفافيت در فرايندهاي بانكداري اقدام نمايد ،ميتوان انتظار داشت كه تامين مالي مطلوبتري در بخش توليد اتفاق بيافتد.

دراين جلسه وضعيت مصارف به منابع بانكها مورد بررسي قرار گرفت و راهكارهاي اجرايي براي تخصيص مناسب منابع بانكي به فعاليتهاي مولد و ارتقاء شاخص هاي عملكردي اين حوزه ارائه شد.

عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^