نام زیرپورتال : خراسان رضوی
اخبار

1397/8/9 چهارشنبه

تقدير معاون وزير و رئيس كل سازمان سرمايه گذاري وكمك هاي اقتصادي وفني ايران از مدير كل امور اقتصادي ودارايي خراسان رضوي

معاون وزير و رئيس سازمان سرمايه گذاري وكمك هاي اقتصادي وفني ايران طي تقدير نامه اي از اهتمام مدير كل امور اقتصادي ودارايي خراسان رضوي وكاركنان مركز خدمات سرمايه گذاري استان در خصوص سرمايه گذاري خارجي وكسب رتبه برتر در سال 96 قدرداني كرد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل امور اقتصادي ودارايي، استان خراسان رضوي در سال 96 در امر سرمايه گذاري خارجي رتبه برتر كشور را كسب نمود . در اين سال 33 طرح به مبلغ 580 ميليون دلار توسط هيات سرمايه گذاري تصويب شد كه نسبت به سال 95 از لحاظ تعداد طرح رشد 5/1 برابري و از لحاظ  رقم مصوب رشد 5/3 برابري حاصل شده است.

متن تقدير نامه به شرح ذيل مي باشد:

جناب آقاي سيد مهدي رمضاني

مدير كل محترم امور اقتصادي ودارايي خراسان رضوي

رشد اشتغال وتوسعه سرمايه گذاري نيازمند بكارگيري علم ، تخصص وتلاش هوشمندانه دست اندر كاران اين عرصه مي باشد . اهتمام براي سرمايه گذاري خارجي كه از اهداف اصلي دولت تدبير واميد است، با همدلي ومساعدت كليه صاحب نظران و مديران دلسوز ميسر ميگردد . بدينوسيله از تلاش صادقانه جنابعالي و همكارانتان در زمينه پيشبرد اهداف سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي وفني ايران در امر سرمايه گذاري خارجي آن استان كه منجر به كسب رتبه برتر در سال 1396 گرديده است تشكر وقدرداني نموده از خداوند متعال توفيقات روز افزونتان را مسئلت مي نمايم .

محمد خزاعي

معاون وزير ورئيس كل سازمان سرمايه گذاري

و كمك هاي اقتصادي و فني ايران


 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^